Печать

  Проектирование зданий из МДМ-панелей.

   Проектирование обектов из МДМ-панелей ничем не отличается от аналогичного процесса для других строительных материалов. Все разделы проектной документации имеют стандартный нормативный состав, поскольку панели сертифицированы на территории Украины и не требуется каких-то особых дополнительных разделов и пояснительных записок.
  В разделе проекта "Архитектурно-строительная часть" можно показать конструктивные решения для отдельных узлов, индивидуальных для конкретного здания, раскладку панелей по этажам и элементам и другую техническую информацию, необходимую для строителей. Эти узлы разрабатываются на основе альбома готовых решений, которые мы разработали совместно с НИИ строительного производства Минстроя Украины и который мы готовы предоставить всем, кто проектирует здания из МДМ-панелей.

proekt002

proekt003

   В этом альбоме разработаны решения для стандартных узлов несущей части здания - примыкания "стена-перекрытие", "стена-стена", "стена-крыша" и т.п., которые, по необходимости, могут быть модифицированы под контретное здание.

proekt004 proekt014 proekt010

 

proekt005 proekt008 proekt009

 

proekt012 proekt011 proekt007

 

   На основе альбомных конструктивных решений в составе проекта можно, для удобства стрителей, указать план раскладки панелей по этажам.
Для инженеров-конструкторов, производящих индивидуальные расчеты механических, тепловых и других показателей элементов здания, мы предоставляем полный пакет необходимых документов - протоколы испытаний МДМ-панелей, сертификаты, заключения и т.п.

   Перечень документов для проектировщиков:

1. "Розрахунок міцності МДМ-систем, Львів, 2006 р. Виконавець – НДЛ-23 НУ «Львівська
політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля".
2. "Технічні висновки за результатами випробувань взірців МДМ-системи на стиск та згин, Львів, 2005." "Висновок: максимальне розрахункове погонне навантаження на стіну товщиною 18 см складає 32 т/пм, максимальне рівномірно розподілене навантаження на перекриття товщиною 18 см складає 1,90 т/кв.м. Виконавець – НДЛ-23 НУ «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля".
3. "Лист №23н/135-05 від 01.08.2005 р. про можливість використання МДМ-систем в житловому та цивільному будівництві будівель до 3-х поверхів (при відповідній конструктивній схемі до 5-ти поверхів) та їх відповідність всім вимогам СНиП 2.01.07-85 та СНиП 2.03.01-85. Виконавець – Завідувач НДЛ-23 НУ «Львівська політехніка» Кархут І.І.".
4. "Протоколи №25/ПР-05 та №26/ПР-05 випробувань на вогнестійкість стінових плит та плит перекриття з МДМ-систем." "Висновок: межа вогнестійкості складає не менше 122 хвилин (REI 120), втрати несучої здатності та цілісності конструкції не відбувається. Виконавець – випробувальний центр ТОВ «Тест», Київ".
5. "Протокол №07/06п від 04.01.2007 р. визначення теплопровідності МДМ панелей". "Висновок: термічний опір панелі стандартної товщини складає не менше 2,53 м*С/Вт. Виконавець – випробувальний центр ЛДНПІ «ЛьвівбудмНДІпроект», Львів".
6. "Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/29450 від 19.05.2008 р." "Висновок: МДМ-системи відповідають встановленим медичним критеріям безпеки. Виконавець: Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров’я України."
7. "Альбом конструктивно-технологічних рішень МДМ-панелей для проектування та будівництва в сейсмічних районах індивідуальних та багатоповерхових (до 16-ти поверхів) будівель, 2007 р. Виконавець: НДІБВ Мінбуду України, Київ".
8. "Технологічна карта на виконання будівельно-монтажних робіт із матеріалів МДМ-системи, 2005 р. Виконавець: НДІБВ Мінбуду України, Київ."
9. "Рекомендації щодо підбору складів будівельних розчинів для застосування в монолітному домобудуванні для «МДМ Системи», Львів, 2005 р.  Виконавець – НДЛ-23 НУ «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля."
10. "Сертифікат відповідності  ВВ №349007 від 21.07.2008 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики."
11. Фото- и видеоматериали по технологии МДМ-панелей.